قاصدک: پیشنمایش قسمت چهاردهم آواز افغانستان

قاصدک ما برای شما از پشت صحنه با یاوران و شرکت کنندگان اطلاع میدهد. همچنین صحنه های پیش دید از برنامه بنجشنبه شب را در این یدیو تماشا نمایید