قاصدک: پیشنمایش قسمت سیزدهم - یک قدم تا قهرمانی

قاصدک ما برای شما از پشت صحنه با یاوران و شرکت کنندگان اطلاع میدهد. همچنین صحنه های پیش دید از برنامه جمعه شب را در این یدیو تماشا نمایید