آواز افغانستان - پیش نمایش قسمت نهم - نبرد رو به رو

قاصدک ما برای شما از پشت صحنه با یاوران و شرکت کنندگان از قسمت اول نبرد های روبرو اطلاع میدهد. همچنین صحنه های پیش دید از برنامه جمعه شب را در این یدیو تماشا نمایید