play

مرحله نهایی

۲۵ میزان, ۲۰۱۴
کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به ۳ کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.

۱۸ میزان, ۲۰۱۴

برنامه چهارم مرحله " یک قدم تا قهرمانی"

تنها یک هفته تا مرحله نهایی!

آخرین هفته مرحله یک قدم تا قهرمانی به پایان رسید و ۳ اشتراک کننده برتر توسط مردم انتخاب گردیدند.

۱۷ میزان, ۲۰۱۴

برنامه اعلان نتایج - قسمت سوم

برنامه آخرین نتایج!

مردم دوباره رأی دادند و ۳ اشتراک کننده انتخاب شدند. چه کسی یک قدم تا قهرمانی فاصله دارد؟

۱۱ میزان, ۲۰۱۴

برنامه سوم مرحله" یک قدم تا قهرمانی"

همه هیجان زده‌اند!

در این برنامه، یاوران نیز همانند اشتراک کنندگان هر تیم که منتظر اعلان نتایج آراء مردم بودند و امید داشتند تا مردم آن‌ها را انتخاب کنند، مضطرب و پریشان بودند.

۱۰ میزان, ۲۰۱۴

یرنامه اعلان نتایج - قسمت دوم

کی می‌ماند و چه کسی حذف خواهد شد؟

باز هم هر یاور یک اشتراک کننده را انتخاب نمود و مردم برای بقیه اشتراک کنندگان رأی دادند.

۱۰ میزان, ۲۰۱۴

برنامه اعلان نتایج - قسمت اول

یک قدم به قهرمانی نزدیک تر می‌شویم!

همانطور که به انتخاب بهترین اشتراک کننده هر تیم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، احساسات روی صحنه نیز به طور چشم گیری در حال افزایش می‌باشد.

۴ میزان, ۲۰۱۴

قسمت دوم مرحله "یک قدم تا قهرمانی"

تنها مردم تصمیم خواهند گرفت!

این هفته تنها ۹ اشتراک کننده موفق به رفتن به مرحله بعدی شدند. یاوران تنها حق نگهداشتن یک نفر را دارند و حضور بقیه آن‌ها بستگی به رأی مردم دارد.

Pages