نذیر خارا

هنرمندی با استعداد های متنوع

نذیر خارا در منطقه ی بی بی مهرو، کابل بدنیا آمده است و یک هنرمند شناخته شده و قابل احترام در عرصه ی موسیقی افغانستان می باشد. ایشان نه تنها یک آواز خوان هستند بلکه برای دیگر هنرمندان کمپوز تهیه میکند. نذیر خارا دانش موسیقی را از آموزشگاه موسیقی در کابل فرا گرفته و همچنین در کلاس های موسیقی کلاسیک هندی نیز شرکت کرده است. نذیر خارا در سال ۲۰۰۵ یک مرکز آموزشی موسیقی را در افغانستان به راه انداخت، که در این مرکز کورس هایی جهت آموزش آواز خوانی، تهیه کردن کمپوز، تنظیم و آموزش موسیقی دایر است.بر علاوه بر هنر آواز خوانی، ایشان در نواختن طبله هم مهارت خاصی دارند. نذیر خارا به زبان دری، پشتو، انگلیسی، و هالندی تسلط کامل دارد و به زبان های دری و پشتو آهنگ سراییده است.


با توجه به تجربه ی چندین ساله ی ایشان به عنوان؛ یک آواز خوان، تهیه کننده ی کمپوز و استاد موسیقی، انتظار میرود که یکی از مربی های کامیاب برنامه ی صدای افغانستان باشد و شاید بتواند که برنده ی این برنامه را کشف کند.