خدیجه سادات

گزارشگر

خدیجه سادات در شوربازار ولایت کابل چشم به جهان گشود. او یکی از فارغین لیسه عالی رابیعه بلخی می باشد و به علاوه به عنوان یکی از گرداننده ها/تولید کننده ها در تلویزیون طلوع ایفای وظیفه می نماید. وی در حال حاضر سال سوم رشته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه گوهرشاد می خواند.
با در نظر داشت علاقه وی به دنیای رسانه و مهارت های برجسته او در ضمینه گزارشگری و اجراء، ما بسیار خرسند هستیم که یک بار دیگر خدیجه را برای به روز رسانی پشت صحنه های فصل دوم آواز افغانستان در کنار خود داریم.