قسمت دوم مرحله "یک قدم تا قهرمانی"

تنها مردم تصمیم خواهند گرفت!

این هفته تنها ۹ اشتراک کننده موفق به رفتن به مرحله بعدی شدند. یاوران تنها حق نگهداشتن یک نفر را دارند و حضور بقیه آن‌ها بستگی به رأی مردم دارد. با ما باشید و ببینید که پنجشنبه هفته آینده، چه کسی با ما می‌ماند و یا از برنامه حذف می‌شود.
می‌توانید"برنامه دوم یک قدم تا قهرمانی" را از طریق ذیل تماشا کنید: