برنامه اعلان نتایج - قسمت اول

یک قدم به قهرمانی نزدیک تر می‌شویم!

همانطور که به انتخاب بهترین اشتراک کننده هر تیم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، احساسات روی صحنه نیز به طور چشم گیری در حال افزایش می‌باشد. در اولین برنامه مرحله یک قدم تا قهرمانی، هر یاور تنها یک اشتراک کننده را نزد خودش نگهداشت. ازبین سه اشتراک کننده باقی مانده، اشتراک کننده ای که دارای کمترین رأی باشد از برنامه حذف خواهد شد.
تنها ۳ اشتراک کننده، باقی مانده اند و به مرحله بعدی راه پیدا خواهند نمود

برای تماشای نتیجه برنامه اول به آدرس ذیل مراجعه کنید: